Hissbesiktningar i Sverige AB
HSAB

Varför besiktiga

Enligt lag är det fastighetsägarens ansvar att hissa och rulltrappor blir besiktigade. Besiktningen skall utföras av ett ackrediterat besiktningsorgan, tredjepartsorgan, som HSAB är

Ett avtal med HSAB innebär att vi bevakar och utför besiktning åt kunden i rätt tidsram

Adress: Enhagsslingan 1 B, 187 40 Täby | Tel: 08 - 732 01 35 | E-post: info@hissbesiktningar.se