Hissbesiktningar i Sverige AB
HSAB

Till bostadsrättsföreningar

Att besiktiga hissar, maskindrivna portar och andra förekommande lyftanordningar som finns i föreningen är lagstadgat och det skall göras av ett SWEDAC ackrediterat och oberoende besiktningsbolag i tredjepartsställning, som HSAB

Ett avtal med oss innebär att hissen blir besiktigad i god tid varje år

Kontakta oss för vidare information

Adress: Enhagsslingan 1 B, 187 40 Täby | Tel: 08 - 732 01 35 | E-post: info@hissbesiktningar.se